fbpx

Bp Artur Ważny

Rekolekcjonista

Urodzony 12 października 1966 roku w Rzeszowie. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego 25 maja 1991 roku w Tarnowie.

W latach 1991 – 1995 wikariusz w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach w latach 1995 – 1999. Ukończył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1998 – 2007 był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz założycielem i duszpasterzem akademickim DA „Tratwa” w Tarnowie. Następnie pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach (2007 – 2014). W latach 2014 – 2019 był dyrektorem Wydziału do spraw Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, zaś od 2019 roku sprawuje obowiązki ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej i dyrektora Unii Apostolskiej Księży Diecezji Tarnowskiej. Od 2010 roku pełni posługę diecezjalnego egzorcysty.

Przez kilka kadencji wchodził w skład Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz Rady Administracyjnej Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Był członkiem Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a obecnie angażuje się w prace Synodu jako członek Komisji do spraw Ewangelizacji. Przez kilka lat sprawował także posługę kapelana samorządowców miasta Tarnowa.

Jako duszpasterz młodzieży i akademicki dostrzegał konieczność głoszenia Ewangelii za pomocą nowych środków wyrazu, dlatego był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Winda” – tarnowskiego dodatku do tygodnika „Droga” – oraz współprowadził audycje dla młodzieży „Na strychu” w diecezjalnym radiu RDN. Przez wiele lat był także głównym organizatorem tygodniowego Festiwalu Filmowego „Vitae Valor” oraz Przeglądu Filmów Norweskich.

W swojej posłudze duszpasterskiej wciąż współpracował z różnego rodzaju ruchami i stowarzyszeniami, podkreślając, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Powołał do istnienia i przez wiele lat prowadził Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w ramach SESA Polska. Był również m.in. diecezjalnym koordynatorem ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz kursów ALPHA. Zainicjował w diecezji tarnowskiej ruch Mężczyzn św. Józefa. Współtworzył Stowarzyszenie „Kanon”, Stowarzyszenie „Abraham i Sara”, Fundację „Alegoria” oraz Fundację „OPES139”, pomagającej rodzicom po stracie dziecka.

W swojej posłudze wiele czasu poświęcał małżeństwom i rodzinom. Od kilkunastu lat jest mocno zaangażowany w ruch Domowego Kościoła oraz Spotkań Małżeńskich. Jest też współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie, a także Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie, przekształconego następnie w fundację.

Nie bał się także wychodzić na „peryferie” szukając tych, którzy coraz bardziej tracą więź z Chrystusem i Jego Kościołem. Dlatego przez kilkanaście lat uczestniczył w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, mającej na celu ewangelizację uczestników „Przystanku Woodstock”. Zorganizował także i prowadził duszpasterstwo związków niesakramentalnych w diecezji tarnowskiej. Współorganizował również rekolekcje „Winnica Racheli” dla osób potrzebujących duchowego uzdrowienia po grzechu aborcji. Jedną z jego ostatnich inicjatyw było powołanie do istnienia Fundacji oraz Ośrodka Dialogu, Formacji i Misji „Alegoria” w Tarnowie.

30 stycznia 2021 otrzymał święcenia biskupie w kościele NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, gdzie przez wiele lat był najpierw wikariuszem a potem proboszczem. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.